Wysoki standard usług

Pracownicy posiadają uniformy służbowe dostosowane do specyfiki wykonywanych zadań. Ich umiejętności i praca jest stale oceniania przez ciągłą kontrolę pracowników nadzoru.

Skuteczny nadzór nad pracą pracowników ochrony zapewnia stosowany ELEKTRONICZNY SYSTEM KONTROLI PRACY STRAŻNIKÓW „SEVEN GAUARD” instalowany standardowo na obiektach objętych ochroną fizyczną. Instalujemy również systemy anty napadowe jako dodatkowy element wsparcia pracowników ochrony.

Wyposażenie firmy to między innymi:

  • Broń palna, gazowa i inne środki w zależności od potrzeb.
  • Wyposażenie w niezbędne środki łączności.
  • Wyszkolone psy, co zwiększa skuteczność, szczególnie przy obiektach o znacznym obszarze chronionym.
  • Samochody, w tym również przystosowane do celów specjalnych.

Zapewniamy bezpieczny transport walorów pieniężnych i wartości materialnych zgodnie z przepisami wydanymi przez Prezesa NBP.