Klienci

+48 783 003 217

+48 783 003 220
+48 783 003 245
+48 783 003 290

 • Przedsiębiorstwo Projektowania, Dostaw i Realizacji Obiektów.
 • Ochrony Powietrza OPAM Sp. z o.o. w Katowicach.
 • BINGO CENTRUM Sp. z o.o. w Katowicach.
 • LIFESTYLES POLAND Sp. z o. o. w Katowicach.
 • ATLANTICO TRANS Ex Sp. z o. o. w Katowicach.
 • Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
 • PRZEDSIEBIORSTWO HANDLU OPAŁEM i MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI w Bytomiu.
 • Zakłady Metalurgiczne ,,SILESIA’’ w Katowicach.
 • Starostwo Powiatowe w Będzinie.
 • Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Bielsku-Białej.
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ,,UNISERV’’ w Katowicach.
 • AltrMet Plus Sp. z o. o. w Katowicach.
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu O/Chorzów.
 • Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach.
 • Zakład Komunikacji Tramwajowej w Katowicach.
 • Przed. Handlowo-Usługowe ,,DOMEL III’’ w Jaworznie.
 • Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach.
 • Urząd Miejski w Katowicach.
 • Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach.
 • MINISTER SKARBU PAŃSTWA w Warszawie.
 • HADEX Sp. z o. o. Jastrzębie Zdrój.
 • Urząd Miasta w Jaworznie.
 • Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu.
 • PWS ,,SPODEK’’ Sp. z o. o. w Katowicach.
 • Agro Food Spółka Akcyjna w Pilicy.
 • Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
 • Wojewódzki Zespół Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach.
 • Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie.
 • Izba Celna w Katowicach.
 • Elektrobudowa S. A w Katowicach O/Mikołów.
 • Muzeum Górnictwa w Zabrzu.
 • Województwo Śląskie – Urząd Marszałkowski.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
 • PW ,,KOROZ’’ w Inowrocławiu.
 • REMONDIS Gliwice.
 • Fundacja PROVENTUS w Chorzowie.
 • Gmina Tarnowskie Góry.
 • PKP Warszawa – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami nr 1w Katowicach.
 • Urząd Miejski w Zabrzu.
 • PKP Cargo w Warszawie.
 • Sąd Rejonowy w Mysłowicach.
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
 • Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie.
 • Mostostal Kraków O/Katowice.
 • Śląska Fabryka Okien i Drzwi ,,NORMA” Sp. z o. o. w Katowicach.
 • PPUH ,,APIS” Sp. z o. o. w Czeladzi.
 • P. B. ,,ROBUD” Sp. z o. o. w Gliwicach.
 • Tyco Waterworks Polska Sp. z o.o. w Świętochłowicach.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Rudzie Śl.ul. 1-go Mja
 • Zakład Targowisk Miejskich Katowice.
 • Urząd Miejski Katowice.
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach.
 • Szpital Centrum Pediatrii w Sosnowcu.
 • Regionalna Izba Gospodarcza Katowice.
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju, /sprzątanie/.
 • Sąd Rejonowy w Bytomiu /sprzątanie/.
 • SILESIA EXPO s.j. w Katowicach.
 • MOS i R w Jastrzębiu Zdroju.
 • Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.
 • PHU ,,PROFIT’’ w Żywcu.
 • Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej.
 • Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach
 • Mostostal Kraków O/Zabrze.
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
 • Elektrobudowa S. A w Katowicach
 • Wspólnota Mieszkaniowa w Katowicach.
 • Urząd Miejski w Jastrzębiu Zdroju.
 • Agencja Nieruchomości Rolnych OT/Opole.
 • TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. w Warszawie.
 • Sąd Rejonowy w Jaworznie.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rudzie Sl..
 • Dom Pomocy Społecznej w Żywcu.
 • Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
 • Urząd Miasta Częstochowa.
 • TCHAS Polska Sp. z o. o. w Gostyniu.
 • Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi.
 • TRANWAJE ŚLĄSKIE S. A.
 • Jednostka Wojskowa nr 1328 Bielsko-Biała.
 • NSTALATOR Sp. z o. o. w Wyrach.
 • Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Jaworznie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach.
 • S.I.A.P Sp. z o. o. w Gliwicach
 • EKOMAX Sp. z o. o. w Gliwicach
 • ALTER EGO w Gliwicach
 • P.W. TECHMAX Sp. z o. o. w Gliwicach
 • ZIB W. SZOSTAK, A. DUDA S.J. w Gliwicach
 • ZAKŁAD INSTALACYJNY Waldemar Szostek w Gliwicach
 • AKADEMIA im. Jana Długosza w Częstochowie (ochrona + szatnia).
 • RONDO KATOWICE Sp.z o. o w Katowicach.
 • MARC – BUD Sp. z o. o. w Łodzi.
 • JORDAN S.A. w Krakowie.
 • Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Opolu.
 • Nadleśnictwo Herby w Herbach.
 • Politechnika Częstochowska w Częstochowie.
 • Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o .o. w Będzinie.
 • Stump – Hydrobudowa Sp. z o. o. Warszawa.
 • Polish Investments & Acquisitions w Warszawie .
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A. w Katowicach.
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tarnowskie Góry.
 • Nadleśnictwo Herby w Lubliniec.
 • Galeria ,,Na Rozdrożu’’ w Rudzie Śląskiej.
 • REINHOLD INVESTMENT Sp. z o. o. w Warszawie.
 • Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu.
 • Firma Jaglarz Maciej w Katowice ul. 3-go Maja 10/2.
 • MOSTY-ŚLĄSK Sp. z o. o. w Katowicach.
 • Tauria Sp. z o. o. Katowice.
 • WAKOZ Sp. z o. o. w Luzino.
 • PPHU ,,GB’’ Grzegorz Baran w Sosnowcu.
 • RYBNICKIE SŁUŻBY KOMUNALNE w Rybniku.
 • Przedszkole nr 3 w Mikołowie.
 • Zakład Energetyki Cieplnej w Katowicach.
 • MIKROYUNELING PARTNER SYSTEM Sp. z o. o. w Opolu.
 • Miejska Biblioteka Publiczna Jastrzębie Zdrój.
 • Centrum Kultury Katowice (d. GCK).
 • ORTAL S. A. w Łodzi.
 • Muzeum w Rybniku.
 • Sąd Rejonowy w Rudzie Śl..
 • Zarząd Budynków Miejskich w Żorach.
 • Urząd Skarbowy w Zabrzu.
 • Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu Zdroju.
 • ENERGO – METAL SYSTEM Sp. z o. o. w Gliwice.
 • SPRINT Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w Tychach.
 • Maspex – GMW Sp. z o.o. S.K.A. w Wadowicach.
 • BAKO SPORT G. Baran w Sosnowcu.
 • RYBNICKIE CENTRUM KULTURY w Rybniku.
 • MARC-BUD Sp. z o. o. w Łodzi.
 • BUDIMEX S. A. w Warszawie.
 • Bati-Invest Sp. z o. o. w Gdańsku
 • Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach
 • Urząd Skarbowy w Sosnowcu
 • Urząd Skarbowy w Mikołowie
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Nadleśnictwo HERBY w Herbach
 • Compensa TU w Warszawie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Państwowych i Autostrad w Katowicach
 • Muzeum Cricoteka w Krakowie
 • Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S. A. Gliwice
 • SILES Tomasz Bereza Spółka Komandytowa w Katowicach.
 • Instytut Nawozów Sztucznych ,,IChN’’ w Gliwicach.
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Holding w Katowicach.
 • Przedsiębiorstwo Robót Inzynieryjnych PRInż-1 w Sosnowcu (d. Katowice).
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA – KRAKÓW Spółka Akcyjna
 • Kompania Węglowa S. A. w Katowicach.
 • SKANSKA S. A. Warszawa.
 • PHU DOMAX w Boronowie.
 • SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.
 • NOVUM INVEST SILESIA Sp. z o. o. sp. k w Katowicach.
 • MOSTOSTAL Warszawa S. A. w Warszawie.
 • Wiertex – 2 – Realizacje Sp. z o. o. z Wrocławia.
 • Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach (duże targowisko).
 • Jednostka Obsługi Finansowej Gminnych Nieruchomości w Zabrzu.
 • Urząd Miejski w Zabrzu.
 • Urząd Miejski w Tychach.
 • ENERGOPOL – TP ELBUD S.A. w Katowicach.
 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ‘’DROGOPOL-ZW’’ Sp. z o. o. w Katowicach.
 • Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o. w Bytomiu.
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „TROJAN” Sp. z o. o. w Katowicach.
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych METALCHEM Sp. z o. o. Konin.
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie O/Kraków.
 • Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych HYDROeŁPOL Sp. z o. o. w Łodzi.
 • Metrostav a.s. w Praha (Czechy) Oddział w Polsce.
 • Agnacja Inicjatyw Gospodarczych S.A. (Park Wodny) w Tarnowskich Górach.
 • HOCHTIEF Polska S.A. w Warszawie O/Kraków.
 • Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego DOMKAT S.A. z Siemianowic Śląskich.
 • RE-Bau Sp. z o. o. w Krakowie.
 • FHU ELEWAX w Miłoszowej.
 • ELEKTROBUDOWA S. A. Oddział Spółki Rynek Wytwarzania Energii w Jaworznie.
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane REMETKOR-BIS S. J. Sosnowiec.
 • Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Ulik Józef Sp. z o. o. w Jastrzębiu Zdroju.
 • ERGOPOL Sp. z o. o. w Katowicach.
 • P.W. ALBUD Sp. z o. o. z Knurowa.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Katowicach.
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 • DROG-BUD Sp. z o. o. w Częstochowie.
 • Millenium Inwestycje Sp. z o. o. o. w Katowicach.
 • Calla s.c. w Katowicach.
 • TIM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ,,ERGOPOL’’ Sp. z o. o. w Katowicach.
 • Bogusław Lasota Spółka Komandytowa w Pilicy.
 • PIECEXPORT-PIECBUD S. A. Dąbrowa Górnicza.
 • Grupa HM Invest S.A. Warszawa.
 • Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych Budostal – 8 w Krakowie.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EMBUD w Sosnowcu.
 • NAWIMOR INWEST S.A. w Gdańsku.
 • Den Hartogh Polska Sp. z o. o. Warszawa.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Jagiellonka’’ w Sosnowcu.
 • HOLDINWEST Sp. z o. o. w Katowicach.
 • Firma Sport Hall Sp. z o. o. w Wrocławiu.
 • Aldesa Construcciones S.A Oddział Polska w Krakowie.
 • Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach.
 • Remont-Ex Firma Prywatna w Rybniku.
 • PKP Oddział w Sosnowiec.
 • Firma Budowlana ,,MAZUR” w Jankowicach.
 • MICROTECH Piotr Śliwka w Lewinie Brzeskim.
 • Magnat Sp. z o. o. w Rybniku.
 • Izba Celna w Krakowie.
 • Auto Złom Grzegorz Mirkut w Chorzowie.
 • MD Serwis Marek Grochulski w Gliwicach.
 • Miasto Tychy na prawach powiatu w Tychch.
 • Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej.
 • DOMKAT S.A. w Siemianowicach Śląskich.
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 • PKP Polskie Linnie Kolejowe w Sosnowcu.
 • Remetkor-Bis s.j. w Sosnowcu.
 • J.W. Construction Sp. z o. o. Ząbki k/Warszawy.
 • P.H. Carbo-Stal G.Przybyła, M. Polak Spółka Jawna w Wojkowicach.
 • DEWELOKUM Sp. z o. o. w Wrocławiu.
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Bialej.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.
 • Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Sobuczyna.
 • Coprosa Polska sp. z o.o. w Warszawie.
 • INVEST Sp. z o. o. w Krakowie.
 • OKAM CAPITAL Sp. z o. o. w Warszawie.
 • HYDROBUD Sp. z o. o. w Chorzowie.
 • Szpital Wojewódzki w Bielsko-Biała.
 • P.P.H. BRAWO Sp. z o. o. w Radzionkowie.
 • INTRAVI Sp. z o. o. w Żywcu
 • Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów woj. śląskiego w Katowicach.
 • Przychodnia MILOWICE Sp. z o. o. w Sosnowcu.
 • Miejski Zarząd Składowania Odpadów w Sosnowcu.
 • EUROVIA POLSKA S.A. w Wrocławiu.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PBROL II Sp. z o. o. w Radzionkowie.
 • AWBUD S.A. w Ogrodzieńcu.
 • TESGAS S.A. w Dąbrowie.
 • Piekary Śląskie.
 • Zakład Komunalny ,,PGM” w Chorzowie.
 • POLSERWIS Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej.
 • ELKOP S.A. w Chorzowie.
 • PE-HYDRO-GAZ S. C. w Dąbrowie Górniczej.
 • Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Tarapi Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śląskim.
 • CLUAIN KRYSTIAN SZCZĘSNY w Czeladzi.
 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ,,DROGOPOL®-ZW” w Siemieniowicach Śląskich.
 • M – Silnice A.S. Czechy Oddział w Polsce.
 • PRUiM-MOSTY Sp. z o. o. w Gliwicach.
 • SG Synergia Sp. z o. o. w Pszczynie.
 • Firma Usługowo Handlowa ,,B.I.T” Jerzy Brzoska w Czernicy.
 • CARGO NOVA GROUP Sp. z o. o. w Bieruniu.
 • Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w Wrocławiu.
 • Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa ROTOS w Królówka.
 • DOMBUD S.A. w Katowicach.
 • ZPHU ,,ROMAX” Anna Romańska w Olsztynie.
 • Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.
 • F.H.U OKSEL w katowicach.
 • Meiko Trans Polska Sp. z o. o. w Gliwicach.
 • FIRESTA Fiser stavby a.s. S.A. Oddziałw Polsce.
 • POLITECHNIKA Częstochowa w Częstochowie.
 • ALMIX Sp. z o. o. w Gliwicach.
 • Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach.
 • BelmaFlex Sp. z o. o. w Zabrzu.
 • Tarasek Sprzęt Sp. z o. o. w Grzybowie.
 • FK-MOVING Andrzej Borowski w Katowicach.
 • Firma Budowlana ,,MAZUR” w Jankowicach.
 • PPHU CLASSIC Sp. z o. o. w Janikowo.
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S. A . w Bytomiu, KWK ,,BRZESZCZE”.
 • Przedsiębiorstwo Budowlane ,,HB-UNIBUD” S. A. w Czechowicach-Dziedzicach.
 • POLBET S.A. w Katowicach.
 • TARBAU Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach.
 • REMBUD Sp. z o. o. w Rybniku.
 • Sąd Okręgowy w Katowicach
 • Teatr im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie O/Katowice
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
 • Prokuratura Okręgowa w Gliwicach (+ 10 Prokuratur Rejonowych)
 • Gmina Mikołów (4 obiekty)
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Akademickie Centrum Stomatologii w Bytomiu
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach
 • TAKANA Sp. z o. o. w Magdalence