Bezpośrednia ochrona mienia

Na czym polega bezpośrednia ochrona mienia?

To wszystkie działania podejmowane przez wyspecjalizowanych ochroniarzy, a także wspieranie ich w pracy poprzez
wykorzystywanie urządzeń technologicznych m.in. alarmów czy kamer monitoringu. Połączenie nowoczesnej technologii z
fizyczną obecnością pracowników sprawia, że zabezpieczane mienie, osoby czy też dany teren jest pod ścisłą ochroną
przez cały czas. Rozwiązanie to ma wiele zalet. Przede wszystkim obecny na miejscu pracownik jest w stanie w każdym
momencie zweryfikować uprawnienia osób zbliżających się do zabezpieczanego terenu, a także może zapobiec
ewentualnym wtargnięciom na strzeżony obszar. Ponadto w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, jak
i również w przypadku próby uszkodzenia lub kradzieży mienia może on zainterweniować oraz zatrzymać sprawcę
zdarzenia. Pracownicy ochrony uchodzą za najskuteczniejszą formę zabezpieczenia dobytku oraz obiektów, gdyż samą
obecnością odstraszają potencjalnych włamywaczy.

Co obejmuje zabezpieczenie techniczne?

To jednak nie wszystko. Ochroniarze są w stanie zareagować natychmiast w przypadku wystąpienia pożaru czy też awarii
systemu alarmowego. Dzięki temu mogą w zarodku zdusić zagrożenie, które może przerodzić się z biegiem czasu
w niebezpieczną sytuację.

Gdzie sprawdzi się bezpośrednia ochrona mienia?

Ta forma zabezpieczenia dobytku, osób czy obiektów jest w dzisiejszych czasach niezwykle popularna, a przykłady jej
zastosowania możemy spotkać praktycznie na każdym kroku. Bezpośrednia ochrona fizyczna wykorzystywana jest m.in.
do pełnienia nadzoru nad asortymentem sklepowym czy drogeryjnym. Z jej usług korzysta się również w celu
zabezpieczania parkingów, imprez masowych, banków, osiedli mieszkaniowych, magazynów, centrów handlowych czy
też siedzib firm. Poza tym coraz częściej sięga się po nią do strzeżenia domów prywatnych i dobytku się tam
znajdującego.

Modele bezpośredniej ochrony mienia

Najczęściej spotyka się dwa modele świadczenia tego rodzaju usług: doraźny oraz stały. Pierwszy z wymienionych
rodzajów polega na pojawianiu się np. na terenie strzeżonego obiektu w wyznaczonych porach dnia lub po
zarejestrowaniu sygnału alarmowego. Drugi model zakłada stałą obecność pracowników naszej agencji przy chronionych
osobach lub mieniu.