Bezpośrednia ochrona mienia

Ich zadanie polega na nieustannym czuwaniu nad bezpieczeństwem chronionego mienia oraz osób przebywających na jego terenie. Zatrudnieni przez naszą firmę pracownicy są sprawdzeni pod względem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej (m.in. w portalu www.ochrona-pracownicy.pl ) i kwalifikacji do zawodu pracownika ochrony. Posiadają również uniformy służbowe dostosowane do specyfiki wykonywanych zadań.

Ich umiejętności i praca jest stale oceniania przez ciągłą kontrole pracowników nadzoru i właściwych obiektowo Kierowników Ochrony. Dyspozytor czuwa nad poprawnością i terminowym wykonywaniem obchodów przez naszych pracowników 24 h na dobę.Korzystamy z niezawodnego sprzętu jak i środków pomagających nam zminimalizować wszelkie zagrożenie. Każda oferta jest przygotowywana indywidualnie pod danego kontrahenta a pozyskane informacje stanowią tajemnice służbową.