Techniczne zabezpieczanie obiektów

Obecność urządzeń monitorujących i umożliwiających natychmiastowe wykrywanie zagrożenia.