Ofirmie

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,HETMAN’’ Sp. z o. o. jest działającą od 1993 roku, koncesjonowaną firmą wyspecjalizowaną w ochronie mienia, konwojowania wartości pieniężnych, technicznego zabezpieczenia obiektów i kompleksowego sprzątania.

Nasza firma istnieje od roku 1993 i można powiedzieć że jesteśmy firmą z tradycjami. Ponadto firma Hetman posiada certyfikat jakości ISO9001, co świadczy o tym że firma nieustannie dąży do podwyższenia swoich usług i dba o jakość. Ochraniamy duże obiekty takie jak Sądy, Uniwersytety/Akademie, Muzea, Urzędy, Prokuratury, Biurowce. Nieco rzadziej ale chronimy również budowy czy parkingi.

Od pierwszych dni swojego istnienia stawiamy na jakość i skuteczność świadczonych usług. Jesteśmy firmą z tradycjami i działamy na terenie całego Śląska jak i Małopolski.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu niekonwencjonalnych sposobów dozoru fizycznego obiektów wymagających szczegółowej ochrony jak i nowoczesnych systemów zabezpieczenia technicznego oraz ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych personelu.

PHU HETMAN sp. z o.o. w swej działalności kieruje się następującymi zasadami:

 • Stosujemy podejście procesowe do zarządzania naszymi procesami, tak by istniała możliwość ich monitorowania oraz optymalizacji.
 • Działamy zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami naszych Klientów.
 • Dążymy do stałego podnoszenia jakości obsługi naszych Klientów.
 • Dążymy do zapewnienia naszym Klientom możliwie kompleksowej obsługi.
 • Przestrzegania wymagań prawnych oraz przepisów.
 • Stosujemy strategię stałego wzrostu jakości świadczonych usług.
 • Kształtujemy postawy projakościowe naszych pracowników i Klientów.
 • Nieustannie doskonalimy nasz system zarządzania jakością.

Te zasady wyznaczają Politykę Jakości Spółki, którą realizuje kierownictwo Firmy poprzez:

 • Terminową i rzetelną realizację usług.
 • Zatrudnianie pracowników o niezbędnej wiedzy, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych.
 • Dążenie do ciągłego doskonalenia pracy pracowników ochrony.
 • Stosowanie nowoczesnych urządzeń i metod przy realizacji zadań.
 • Stosowanie nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem – w szczególności dotyczy to precyzyjnego określenia obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.
 • Sukcesywne powiększania obszarów działania firmy.
 • Spełnianie obowiązujących wymagań prawnych i innych przepisów.
 • Planowanie działań odnoszących się do ryzyk i szans.

Cele te osiągamy poprzez ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, zgodnego z międzynarodową normą: PN-EN ISO 9001:2015

REFERENCJE