Ochrona

Ochrona mienia
25,69 zł/h + VAT - Pracownik ochrony bez kwalifikacji.
3372 zł/h + VAT - Pracownik ochrony kwalifikowany

Monitoring wizyjny

od 135,00 zł/m-c + VAT - Obsługa jednej kamery.

Ochrona osób i imprez masowych

245,00 zł/h + VAT - Pracownik ochrony bez kwalifikacji.
345,00 zł/h + VAT - Pracownik ochrony kwalifikowany.

Konwojowanie wartości pieniężnych

140,00 zł/h + VAT lub ryczałt 1.800,00 zł/m-c + VAT
58,00 zł/h + VAT - Pracownik ochrony kwalifikowany.