Ochrona

Ochrona mienia
17,99 zł/h + VAT - Pracownik ochrony bez kwalifikacji.
20,99 zł/h + VAT - Pracownik ochrony kwalifikowany

Monitoring wizyjny

od 99,00 zł/m-c + VAT - Obsługa jednej kamery.

Ochrona osób i imprez masowych

30,99 zł/h + VAT - Pracownik ochrony bez kwalifikacji.
38,99 zł/h + VAT - Pracownik ochrony kwalifikowany.

Konwojowanie wartości pieniężnych

55,00 zł/h + VAT lub ryczałt 1.400,00 zł/m-c + VAT
28,80 zł/h + VAT - Pracownik ochrony kwalifikowany.

Stawki zależne są od rodzaju obiektu i jego zabezpieczenia (oświetlenie, ogrodzenie, systemy alarmowe), łączności, umundurowania i od łącznej liczby przepracowanych godzin w miesiącu.

W związku z prowadzonym profilem działalności i dużym stopniem ryzyka, Spółka „HETMAN” korzysta z ubezpieczenia kontraktowo-deliktowego od odpowiedzialności cywilnej.