Czym zajmuje się ochroniarz?

Mimo obecnych na rynku systemów monitoringu, alarmów i zabezpieczeń, mających bezpośrednie połączenie z telefonem użytkownika, a nieraz i z policją, dla wielu osób dalej najskuteczniejszym gwarantem bezpieczeństwa jest drugi człowiek. Firmy ochroniarskie oferują swoje usługi w celu zabezpieczenia zarówno mienia, jak i wydarzeń czy też samych osób. Ale czym tak dokładnie zajmuje się ochrona fizyczna i jakie posiada kwalifikacje do wykonywania swojej pracy?

Licencja pracownika ochrony

Nie każdy może znaleźć zatrudnienie w tym zawodzie, ponieważ zdobycie kwalifikacji stawia przed kandydatem kilka wymagań. Przede wszystkim jest to:

– ukończenie 21. roku życia,

– zaświadczenie o niekaralności i dobrej opinii społecznej,

– dobra kondycja fizyczna i psychiczna (wymagająca poświadczenia przez lekarza),

– ukończenie kursu zawodowego zakończonego egzaminem.

Wymagania te jednak wystarczają by uzyskać licencję I stopnia – co jednak w większości wystarczy do pracy, szczególnie przy zleceniach, których celem jest m.in. ochrona mienia bądź wydarzeń. Aby zajmować się interwencjami, konwojami i przewożeniem pieniędzy, czy zabezpieczaniem osób, należy uzyskać licencję II stopnia. Te kwalifikacje wymagają zdobycia uprawnień I stopnia, a także podjęcia nauki na specjalistycznym kursie i zdania egzaminu, składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej. Podczas niej sprawdzana jest sprawność fizyczna, metody samoobrony i strzelanie do celu. Kwalifikowany pracownik ochrony co prawda posiada pozwolenie na broń, ale też generuje większe koszty – a nie jest konieczny na każdym obiekcie, np. Podczas fizycznego zabezpieczania mienia.

Jakie są obowiązki pracownika firmy Hetman Katowice?

Nasi wykwalifikowani pracownicy z licencją I i II stopnia zajmują się kontrolami prewencyjnymi, zabezpieczaniem mienia oraz imprez masowych.

Osoby zatrudnione przez nas mogą podjąć działania takie jak weryfikowanie tożsamości osób przebywających na zabezpieczanym obiekcie, muszą prowadzić rejestry osób i pojazdów, monitorować mienie lub sprawdzić plecak/torebkę. Jeśli jest to konieczne, mają prawo użyć fizycznych środków przymusu bezpośredniego, takich jak paralizatory, pałki, kajdanki, a w wyjątkowych sytuacjach, jeśli posiadają stosowną licencję, także broń palną.