Monitoring wizyjny – jeden z elementów systemu ochrony