Nasze usługi

Ochrona osób i mienia

Korzystamy z niezawodnego sprzętu jak i środków pomagających nam zminimalizować wszelkie zagrożenie.

Monitoring wizyjny

Operator stacji monitorowania czuwa 24h na dobę oraz utrzymuje stały kontakt z patrolem interwencyjnym.

Techniczne zabezpieczanie obiektów

Obecność urządzeń monitorujących i umożliwiających natychmiastowe wykrywanie zagrożenia.

Nasi klienci

Kopalnia Węgla Kamiennego "Brzeszcze"

Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

HOCHTIEF Polska S.A.

Aldesa Construcciones S.A.

Mostostal Zabrze GPBP Gliwice

Uniwerystet Ekonomiczny w Katowicach

Grupa MASPEX Wadowice M-Logistic

Awbud S.A.

Skanska

Dombud Katowice

POLBET S.A. Katowice

Opinie

Postawione zadania pracownicy firmy realizowali w soposób należyty i z dużym zaangażowaniem. Z uznaniem odnosimy się do wysokiej jakości świadczonej usługi zapewniającej bezpieczeństwo naszej jednostki.

ppłk dypl. Grzegorz Grodzki

Dowódca 18 bdsz

18 Bielski Batalion Desantowo-Szturmowy

Jakość świadczonych usług nie budzi zastrzeżeń i odpowiada naszym oczekiwaniom. Firma realizuje swoje usługi w sposób rzetelny, terminowy i odpowiedzialny. Obowiązki wykonywane są z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową.

Zofia Borecka

Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Urząd Miasta Tychy

Dzięki sprawnej i pełnej odpowiedzialności pracy Państwa pracowników zapewniono nam i zaproszonym gościom bezpieczeństwo i możliwość przeprowadzenia niczym niezakłóconej uroczystości.

Jolanta Warias

Kierownik Finansowy

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Certyfikaty

RZETELNA FIRMA