Monitoring wizyjny

Operator stacji monitorowania czuwa 24h na dobę oraz utrzymuje stały kontakt z patrolem interwencyjnym.