Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

  • ochrony stacjonarnej obiektów,
  • ochrony osobistej,
  • konwojowania wartości pieniężnych,
  • technicznego zabezpieczenia obiektów,
  • kopleksowego sprzątania obiektów.

Zatrudnieni przez naszą firmę pracownicy są sprawdzeni pod względem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej i kwalifikacji do zawodu. Ich umiejętności i praca jest stale oceniania przez ciągłą kontrolę pracowników nadzoru.

Pracownicy posiadają uniformy służbowe dostosowane do specyfiki wykonywanych zadań.

Wyposażenie firmy to:

  • broń palna, gazowa i inne środki w zależności od potrzeb,
  • wyposażenie w niezbędne środki łączności,
  • wyszkolone psy, co zwiększa skuteczność, szczególnie przy obiektach o znacznym obszarze chronionym,
  • samochody, w tym również przystosowane do celów specjalnych.

Skuteczny nadzór nad pracą pracowników ochrony zapewnia stosowany ELEKTRONICZNY SYSTEM KONTROLI PRACY
STRAŻNIKÓW „SEVEN GAUARD”
instalowanych standardowo na obiektach objętych ochroną fizyczną. Instalujemy również systemy anty napadowe jako dodatkowy element wsparcia pracowników ochrony.

Zapewniamy bezpieczny transport walorów pieniężnych i wartości materialnych zgodnie z przepisami wydanymi przez Prezesa NBP.

Usługi czystościowo-porządkowe wykonywane są za pomocą najwyższej jakości środków chemicznych jak i specjalistycznego sprzętu m.in. maszyn szorujących typu BR 400 o wydajności 400 m kw. pow./godz. lub innych w zależności od potrzeb.